DLACZEGO WARTO

baner_gl_oferta kopia

NAPIS_dla_czego warto

Argumentów jest wiele, zacznijmy od tych, które podpowiada nam doświadczenie zdobyte w dotychczasowej działalności:

sprawdzenie nośności gruntu, stopnia zagęszczenia. Grunt pod naszą przyszłą budowę może się zmieniać na przestrzeni kilku metrów. Istnieje więc realne zagrożenie rysowania się ścian budynku, osiadanie i katastrofa budowlana. Wielokrotnie zdarzało nam się prowadzić ekspertyzę geotechniczną z powodu pęknięć na ścianach budynku. Najczęstszą przyczyną jest warstwa gruntów słabonośnych, torfu lub innych gruntów organicznych zalegająca pod częścią budynku. Nie trzeba dodawać, że koszt usunięcia zniszczeń jest nieporównywalnie większy od badań geotechnicznych przeprowadzonych przed rozpoczęciem budowy (wymiana gruntu pod fundamentami, opaski, palowanie, zastrzyki betonowe i inne środki zapobiegające dalszej destrukcji budowli)

.

.

 

sprawdzenie nośności gruntu,

stopnia zagęszczenia

 

 

Najczęstszą przyczyną jest warstwa gruntów słabonośnych, torfu lub innych gruntów organicznych zalegająca pod częścią budynku.

 

 

Nie trzeba dodawać, że koszt usunięcia zniszczeń jest nieporównywalnie większy od badań geotechnicznych przeprowadzonych przed rozpoczęciem budowy

sprawdzenie poziomu wód gruntowych i powierzchniowych oraz sezonowe obserwacje wahań zwierciadła wody. Ma to kluczowe znaczenie w przypadku budowy domów podpiwniczonych oraz posadowienia przydomowej oczyszczalni ścieków.

Na potrzeby projektowania przydomowej oczyszczalni ścieków wykonuje się standardowo 2  otwory badawcze na głębokość 3-4 m p.p.t. Określa się m. in. głębokość występowania wód gruntowych oraz współczynnik wodochłonności gruntów. Koszt badania wynosi około 300 zł.

Pełna wiedza o stanie poziomu wody na naszej działce pozwala na uniknięcie przykrych niespodzianek w przyszłości (zalana piwnica, bagno na podwórku) oraz dobranie właściwego projektu budowlanego lub zmianę rzędnej posadowienia budynku (podwyższenie budynku, podsypka żwirowa, pale, izolacja wodoszczelna, drenaż melioracyjny, studnie wodochłonne itp. )


to co widać na pierwszy rzut oka przy zakupie działki, nie zawsze przekłada się na dobre warunki gruntowe pod przyszłą inwestycję. Nie mamy pewności czy na naszej wymarzonej działce nie było kiedyś bagna, torfowiska, wysypiska śmieci, starych fundamentów.
 

prosty rachunek ekonomiczny: wydatek rzędu 800 -1 000 zł za badania gruntu pod dom jednorodzinny przy całości inwestycji oraz świadomość, że budynek ma stać przynajmniej kilkadziesiąt lat nie jest wygórowaną ceną za spokój i pewność rzetelnie przeprowadzonej budowy.

IZOWIERT Paweł Szteler, 81-780 Sopot, ul. Kazimierza Wielkiego 1/2, E-MAIL: BIURO@IZOWIERT.PL

min_f min_g