LABORATORIUM

baner_ccc

napis_firma_izowiert_dysponuje

 

 

W ramach prac laboratoryjnych określamy m.in.:

 

  •  gęstość objętościową i wilgotność naturalną
  • stopień plastyczności (wskaźnik plastyczności i płynności)
  • wskaźnik zagęszczenia w aparacie Proctora
  • analizę sitową oraz areometryczną prób gruntu
  • zawartość części organicznych metodą strat prażenia
  • współczynnik filtracji w aparacie ZWK-II
  • edometryczny moduł ściśliwości

.

W przypadku pozostałych badań laboratoryjnych prób gruntu i wody korzystamy z certyfikowanych laboratoriów zewnętrznych.

.

 

W przypadku pozostałych badań laboratoryjnych prób gruntu i wody korzystamy z certyfikowanych laboratoriów zewnętrznych.

.

PRZYCISK_ZAMOW_USLUGE

IZOWIERT Paweł Szteler, 81-780 Sopot, ul. Kazimierza Wielkiego 1/2, E-MAIL: BIURO@IZOWIERT.PL

min_f min_g