OFERTA

baner_gl_oferta kopia

ZAKRES PRAC OFEROWANYCH PRZEZ FIRMĘ IZOWIERT 

Firma Izowiert istniejąca na rynku polskim od 1994 roku zajmuje się głównie badaniami geotechnicznymi i pracami wiertniczymi.
Wyróżnia nas wnikliwa analiza każdego badanego przypadku. Gwarantujemy krótkie terminy realizacji, solidną pracę i konkurencyjne ceny.
Nasza oferta obejmuje:

1. TERENOWE BADANIA GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIE MAJACE NA CELU ROZPOZNANIE PODŁOŻA BUDOWLANEGO

 

2. SPORZĄDZENMIE DOKUMENTACJU POWYKONAWCZYCH: 

.

– Projekt robót geologicznych, dokumentacja  geologiczno – inżynierska, dokumentacja hydrogeologiczna.
– Opinia geotechniczna, dokumentacja z badań podłoża gruntowego, projekt geotechniczny (Eurokod 7)

3.  BADANE WÓD GRUNTOWYCH I POWIERZCHNIOWYCH:

.

– określanie głębokości występowania i miąższości warstw,
– ustalenie współczynnika filtracji i kierunku ruchu wód gruntowych,
– określenie wielkości wahań zwierciadła wody,
– ustalenie współczynnika wodochłonności gruntów,
– badania chemiczne próbek gruntu i wody pod kątem zanieczyszczeń oraz agresywności w stosunku do betonu i stali.

4.  PRZY ROZPOZNANIU ŚRODOWISKA GEOLOGICZNEGO WYKONUJEMY:

.

– wiercenia mechaniczne (do 30m),
– wiercenia w rurach osłonowych
– wiercenia ręczne
– sondowania dynamiczne i statyczne ( sondy SPT, DPL, DPM, DPH, DPSH oraz CPTu )
– badania odkształcenia płytą dynamiczną oraz płytą statyczną VSS
– zabudowy piezometrów,
– odkrywki fundamentowe,
– odbiory nasypów oraz wykopów fundamentowych,
– obliczenia stateczności skarp i zboczy,
– określenie parametrów geotechnicznych gruntów,
– badania chemiczne prób wody.

5.   PRACE POSZUKIWAWCZE ZŁÓŻ KRUSZYWA:

.

– projektowanie i wykonywanie prac poszukiwawczych i rozpoznawczych w zakresie kopalin,
– dokumentowanie złóż kopalin we wszystkich kategoriach rozpoznania,
– wykonywanie projektów zagospodarowania złóż oraz operatów ewidencyjnych złóż,
– sporządzanie planu ruchu zakładu górniczego.

Prowadzone prace wykonujemy w oparciu o obowiązujące przepisy prawne: ustawy, rozporządzenia i normy, m.in.:

– Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze
– Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych,
– Normy PN –  81/B 03020 i PN – 86/B 02480 oraz PN-EN ISO 14688-1 i PN-EN ISO 14688-2 (Eurokod 7)

Gwarantujemy krótkie terminy realizacji, wnikliwą analizę problemu, solidną pracę i konkurencyjne ceny.

IZOWIERT Paweł Szteler, 81-780 Sopot, ul. Kazimierza Wielkiego 1/2, E-MAIL: BIURO@IZOWIERT.PL

min_f min_g