PRZYKŁADY

baner_gl_oferta kopia

gorne_info

 

NAPIS_PRZYKLADOWE_PRACE_1

 

 

W dokumentacji powykonawczej oprócz części tekstowej, zawierającej informacje o rodzaju i lokalizacji inwestycji, rodzaju występujących gruntów, parametrów geotechnicznych oraz wniosków i zaleceń geotechnicznych umieszczane są również załączniki graficzne: ceny to nasze podstawowe zalety.

Oto co możemy zaproponować naszym klientom:


 

KRESKA_POM1

KRESKA_SZAR1

KRESKA_SZAR1

KRESKA_SZAR1

W karcie otworu geotechnicznego umieszczamy informacje o układzie warstw gruntów, rodzaju i stanie gruntów zalegających pod powierzchnią badanego terenu, miąższości warstw, stopniu zagęszczenia i plastyczności, poziomie występowania wód gruntowych oraz sączeń.

.

PRZYCISK_ZAMOW_USLUGE

IZOWIERT Paweł Szteler, 81-780 Sopot, ul. Kazimierza Wielkiego 1/2, E-MAIL: BIURO@IZOWIERT.PL

min_f min_g