REALIZACJE

baner_referencje

NAPIS_nasze_realizacje

 

 1. Badania warunków wodno – gruntowych potoku i stawów Haffnera w Sopocie, 1994 r.
 2. Badania stopnia zagęszczenia wałów przeciwpowodziowych na Żuławach w ramach współpracy z Instytutem Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach k. Warszawy, 1995/1996 r.
 3. Badania geotechniczne pod oczyszczalnię ścieków w Starogardzie Gdańskim dla Zakładów Farmaceutycznych, 1997 r.
 4. Badania geotechniczne na przedpolu zapory wałowej w Goczałkowicach na zlecenie Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach, 1998 r.
 5. Prace geotechniczne na stawie osadowym kopalni „Trzebionka” w Trzebinii zgodnie z programem opracowanym przez GEOSTAB w Gdańsku, 1998 r. do 2011 r.
 6. Badania geotechniczne podłoża gruntowego pod i w otoczeniu fundamentów budynków zagrożonych po powodzi w lipcu 2000 roku dla potrzeb ekspertyz budowlanych, 2000 r.
 7. Badania geotechniczne podłoża gruntowego w miejscowościach: Czarlin k/ Tczewa , Żukowo, Chwaszczyno. Celem pracy było rozpoznanie warunków gruntowo – wodnych oraz ocena geotechniczna podłoża dla potrzeb przyszłej sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków, 2000/2001 r.
 8. Badania geotechniczne podłoża dla potrzeb budownictwa osiedla mieszkaniowego Piastów V i Piastów VI realizowanego przez PB „Górski”. 2005/2006 r.
 9. Kontrolne badania zagęszczenia piasków klifu morskiego w Jastrzębiej Górze na zlecenie Instytutu Morskiego w Gdańsku.
 10. Badania geotechniczne wraz z oceną stateczności zbocza na potrzeby projektowania hotelu Mistral w Gniewinie, 2008r.
 11. Badania geotechniczne w ramach ekspertyzy budowlanej baszty na zamku w Malborku, 2009r (foto)
 12. Badania geotechniczne na potrzeby projektowania i wykonania sieci kanalizacji deszczowej w gminie Mińsk Mazowiecki, woj. warmińsko-mazurskie, 2009r
 13. Badania geotechniczne na potrzeby projektowania kolejki linowej w m. Nadole, gm. Gniewino, woj. pomorskie, 2010r.
 14. Badania geotechniczne pod rozbudowę Szpitala im Ks. Anny Mazowieckiej przy ul. Karowej w Warszawie, 2010 r.
 15. Badania geologiczne na potrzeby Elektrowni Północ  „Rajkowy”, w m. Subkowy, woj. pomorskie, 2010r.
 16. Odbiory geotechniczne wałów przeciwpowodziowych przy budowie obwodnicy południowej Gdańska, 2010r.
 17. Odwierty geotechniczne wraz z ekspertyzą chemiczną wody i gleby pod kątem obecności zanieczyszczeń na terenie Stoczni „Nauta” w Gdyni, 2011 r.
 18. Badania geotechniczne na potrzeby projektowania i modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci melioracyjnej w gminach Markusy, Stegna, Stalewo, Nowotna, Gronowo Elbląskie, woj. warmińsko-mazurskie, 2010-2012r
 19. Badania geotechniczne na potrzeby projektowania zbiorników oczyszczalni ścieków dla Zakładu Polpharma w Starogardzie Gdańskim, 2011 r.
 20. Obsługa geotechniczna farmy wiatrowej „Bystra” w m. Wiślina k. Gdańska, 2011r
 21. Obsługa geotechniczna farmy wiatrowej „Bardy” k. Kołobrzegu, 2011r
 22. Obsługa geotechniczna farmy wiatrowej „Linowo” k. Grudziądza, 2011r
 23. Sondowania CPT oraz obsługa geotechniczna farmy wiatrowej „Szelf” k. Wicka, woj. pomorskie, 2012r
 24. Odwierty geotechniczne pod budowę platformy wiertniczej gazu łupkowego w m. Mirowice oraz m. Kamionka woj. pomorskie, 2012
 25. Badania geotechniczne wraz z zabudową piezometrów na potrzeby projektowania i budowy stacji paliw OKTAN w m. Skórzewo oraz m. Lębork, woj. pomorskie, 2012r
 26. Obsługa geotechniczna przedsiębiorstw budowlanych PB Górski, INPRO S.A.  w Gdańsku, 2010-2012
 27. Obsługa geotechniczna budowy kompleksu hotelowego „Cztery Kolory” we Władysławowie, woj. pomorskie, 2012r.
 28. Obsługa geotechniczna farmy wiatrowej „Nidzica” woj. warmińsko-mazurskie, 2012r
 29. Wykonanie badań geotechnicznych oraz dokumentacji geologiczno-inżynierskiej na potrzeby projektowania i budownictwa suwnicy na terenie zakładu Mostostal Pomorze S.A., 2012r.
 30. Obsługa geotechniczna farmy wiatrowej „Marszewo” k. Słupska, 2012/2013r.
 31. Obsługa geotechniczna farmy wiatrowej „Poniatowo” woj. kujawsko-pomorskie, 2013 r
 32. Odwierty geotechniczne i sondowania statyczne CPT w ramach zadania budowy drogi wojewódzkiej Suwałki – Sejny oraz obwodnicy Krasnopola, 2013 r.
 33. Badania geotechniczne na potrzeby projektowania biogazownii rolniczych na zlecenie firmy agriKomp Polska sp. z o.o.  w miejscowościach Dalnie (woj. opolskie)  oraz Brzoza ( woj. lubuskie), 2013 r.
 34. Badania geotechniczne na terenie hali magazynowej firmy Lidl w Pruszczu Gdańskim, 2013 r.
 35. Badania geotechniczne na terenie farmy wiatrowej „Nowotna” k. Nowego Dworu Gdańskigo, 2013 r.
 36. Dokumentacja geologiczno-inżynierska dotycząca rozbudowy kościoła w Kiełpinie k. Kartuz, 2014 r
 37. Odwierty geotechniczne oraz sondowania dynamiczne DPM na potrzeby projektowania i budownictwa osiedla mieszkaniowego firmy Allcon w Gdyni przy ul. Parkowej, 2014r
 38. Badania geotechniczne na potrzeby proejktowania i budowy obwodnicy Łomży, 2014 r
 39. Liczne dokumentacje geotechniczne sporządzane na potrzeby indywidualnych klientów. 

.

PRZYCISK_ZAMOW_USLUGE

IZOWIERT Paweł Szteler, 81-780 Sopot, ul. Kazimierza Wielkiego 1/2, E-MAIL: BIURO@IZOWIERT.PL

min_f min_g