WYNIKI SONDOWANIA

baner_gl_oferta kopia

gorne_info

 

NAPIS_PRZYKLADOWE_PRACE_1

 

 

W dokumentacji powykonawczej oprócz części tekstowej, zawierającej informacje o rodzaju i lokalizacji inwestycji, rodzaju występujących gruntów, parametrów geotechnicznych oraz wniosków i zaleceń geotechnicznych umieszczane są również załączniki graficzne: ceny to nasze podstawowe zalety.

Oto co możemy zaproponować naszym klientom:


 

Sondowania mają na celu określenie stopnia zagęszczenia badanego gruntu oraz wytrzymałości gruntu na ścinanie w warunkach bez drenażu. Wykres przedstawia ilość uderzeń sondą dynamiczną na każde 10 cm wpędu sondy.

Sondowania statyczne CPTu pozwalają na określenie parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego w warunkach in situ.

.

NAPIS_wyniki_1

z końcówką stożkową lub krzyżakową

.

tablica_3a

NAPIS_wyniki_2

tablica_3b

.

PRZYCISK_ZAMOW_USLUGE

IZOWIERT Paweł Szteler, 81-780 Sopot, ul. Kazimierza Wielkiego 1/2, E-MAIL: BIURO@IZOWIERT.PL

min_f min_g